BAZA WIEDZY

Test zaspokojenia

Test zaspokojenia. Jak pisałem we wcześniejszym artykuliku, wdrożenie Dyrektywy nr 2019/2023 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej „ram prawnych restrukturyzacji, drugiej szansy  i środków zwiększających skuteczność

Czytaj więcej »

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja Pojęcie restrukturyzacji jest bardzo pojemne i co do zasady obejmuje wszelkie działania, których celem jest istotna zmiana w funkcjonowaniu danego podmiotu.Stąd pod formułą restrukturyzacji

Czytaj więcej »

Nasze doświadczenie

Nasze doświadczenie Nasze doświadczenie jako podmiotu BMT Finance (ale także kluczowych pracowników BMT) obejmuje aktywne uczestnictwo w kilkudziesięciu procesach restrukturyzacji podmiotów. Wsparcie to dotyczyło formuły

Czytaj więcej »

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka To stosunkowo nowa w polskim (od 2014 roku) prawie instytucja pozwalająca osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (na datę złożenia wniosku, możliwe jest wcześniejsze

Czytaj więcej »