Restrukturyzacja

Pojęcie restrukturyzacji jest bardzo pojemne i co do zasady obejmuje wszelkie działania, których celem jest istotna zmiana w funkcjonowaniu danego podmiotu.
Stąd pod formułą restrukturyzacji możemy rozumieć zarówno działania zmierzające do istotnych zmian organizacyjnych, prawnych, technicznych, czy technologicznych. Naszym zdaniem najistotniejszymi czynnikami decydującymi o powodzeniu procesu restrukturyzacji są:
  • Dobra diagnoza potrzeby zmian,
  • Merytoryczna analiza wyboru optymalnego sposobu działania,
  • Decyzja o wdrożeniu zmian – podjęta w dobrym czasie (lub przynajmniej bez zbędnej zwłoki),
  • Aktywny monitoring w czasie procesu zmian,
  • Analiza post factum (czy udało się osiągnąć podstawowe założenia?, dlaczego tak/lub dlaczego nie?, co można by poprawić).
Nasze podstawowe kompetencje to pomoc w restrukturyzacji finansowej (także przy użyciu sądowych procedur restukturyzacyjna/naprawczych czy sanacyjnych), ale doświadczenie i wiedza pozwolą na wsparcie procesów restrukturyzacji we wszystkich aspektach, o których wyżej piszemy.