Upadłość konsumencka

To stosunkowo nowa w polskim (od 2014 roku) prawie instytucja pozwalająca osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (na datę złożenia wniosku, możliwe jest wcześniejsze zamknięcie/rezygnacja z prowadzenia tej działalności) oddłużyć się i prowadzić dalsze życie bez widma egzekucji ze swojego majątku. Oddłużenie takie jest definitywne i po odpowiednim postanowieniu Sądu niejako „zamyka” temat dalszego dochodzenia roszczeń przez wierzycieli.​
W sytuacji gdy wysokość majątku dłużnika (a z reguły właśnie takie osoby muszą szukać ochrony) nie wystarczy na zaspokojenie roszczeń wierzycieli oddłużenie polega na częściowym umorzeniu długów po spłacie ustalonej przez Sąd części zadłużenia (Sąd ma obowiązek ustalić tę wysokość w korespondencji do rzeczywistych możliwości finansowych dłużnika).
Najistotniejsze, naszym zdaniem, jest tutaj podkreślenie, iż praktycznie każdy dłużnik z prawa do upadłości konsumenckiej może skorzystać. (nawet jeśli obiektywnie rzecz ujmując spowodował własnym działaniem lub znacząco przyczynił się do powstania zadłużenia).
Nie miejsce tu na przedstawianie szczegółowych uregulowań prawnych, dlatego najważniejsze wydaje się wskazanie skutków upadłości konsumenckiej dla dłużnika:
  • Definitywne rozwiązanie kwestii zadłużenia (po spłacie na ustanowionych przez Sąd warunkach i kwotach)
  • Zakończenie egzekucji komorniczych
  • Możliwość podjęcia na nowo działalności gospodarczej (chyba, że Sąd wyraźnie tego zakaże – co raczej jest rzadkością)